Foto: Lars Inge Enerstvedt

Foto: Arne Nyaas


 

Buskerud fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

 

 

Hovedsiden

 

Rammer for prosjektet

 

 Plandokumenter


 Aktuelle delprosjekt

   reiseliv
   ferdsel
   kulturminner
   annet
 

 Hva skjer


Møtereferater
  
 

Aktuelle foredrag

   - foredrag 
PrintInformasjon om villrein
13. oktober 2014
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget noen informative filmsnutter om villrein. Se de ved å klikke på lenkene nedenfor:

Om gps og kamera halsbånd
http://www.youtube.com/watch?v=xCpunO8xZKA

Villreinen gjennom et år
http://www.youtube.com/watch?v=VrkLF1EwzFA

Villrein møter barrierer på Dovrefjell
http://www.youtube.com/watch?v=27529Gk7pR8
 
Møte i Hardangerviddarådet 27. mai 2014
10. juni 2014
Hardangerviddarådet hadde møte 27. mai. Se referat.
Rådet behandlet den regionale planens Statusrapport 2014 - Handlingsprogram 2015-2018.
Det ble dessuten holdt en rekke faglige foredrag og innledninger. Se linker nedenfor.
Les hele saken
Møte i administrativt kontaktutvalg 26. mai
9. juni 2014
Det administrative kontaktutvalget hadde møte 26. mai. Se referat her.
Powerpointer fra noen av de faglige innledningen kan sees nedenfor.
Les hele saken
Møtereferater - Hardangerviddarådet oktober 2013
25. oktober 2013
Hardangerviddarådet: 
   11. oktober 2013 - konstituerende møte
 
Administrativt kontaktutvalg
 
 
 
Vedtatt handlingsprogram
24. oktober 2013
Det handlingsprogrammet som ble lagt fram til politisk behandling våren 2013, ble vedtatt uten endringer av fylkestingene i alle tre fylkeskommuner. Dette skjedde i møter 7. februar i Buskerud, 13. mars i Hordaland og 16. april i Telemark.
Endelig versjon av handlingsprgrammet kan leses her.
 
Tidligere artikler:
24.10.2013 Hardangerviddarådet er etablert
31.01.2013 Handlingsprogram
20.12.2012 Villrein som reiselivsattraksjon
15.08.2012 Miljøverndepartementets uttalelse
29.03.2012 Trykket planrapport
13.12.2011 Regional plan for Hardangervidda er vedtatt
24.11.2011 Hardangerviddas kulturhistorie
27.10.2011 Sluttbehandling av Regional plan for Hardangervidda
17.10.2011 Villrein som reiselivsattraksjon
08.07.2011 Planen klar for sluttbehandling i fylkesutvalgene

KOMMUNER


 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland
   - Telemark 

 
  Foto: Geir Prestegården